Het hele proces begint natuurlijk bij het ontwerp, maar door onze integrale aanpak van ontwerp tot realisatie, kunnen wij ontwerpen niet los zien van alle andere fasen. En zonder het design team nu direct aan te strakke banden te leggen, starten wij toch altijd met de inbeelding dat het hotel klaar is en operationeel. We stellen ons dan de vragen: kan het personeel optimaal opereren? bieden we de consument de look and feel die we willen? Wat is het budget waarvoor we dit alles gerealiseerd hebben en is het ons gelukt binnen de gesteld tijdslijnen?
Als we antwoorden op die vragen hebben, kunnen we aan de slag met de design fase.

Nu is het overigens niet zo, dat wij alleen maar concepten bouwen die we ook zelf ontworpen hebben. Veel van onze klanten hebben zelf een design team in huis of een extern architecten bureau of design bureau waar zij mee werken.

In dat geval krijgen we graag tekst en uitleg bij het designconcept om onszelf in staat te stellen het vervolg van het traject te realiseren. De architect / designer blijft natuurlijk onderdeel uitmaken van het bouwteam, waarbij hij of zij het design bewaakt.

ONTWERP