Gedurende het hele proces van ontwerp tot realisatie heeft u één contactpersoon, die het project leidt en de voortgang met u bespreekt. Ervaring leert dat tijdens de bouwfase wekelijks overleg met u een plezierige regelmaat is.

bouw